Czym jest tarcza antykryzysowa?

  Tarcza antykryzysowa to kompleksowe pakiety polityk gospodarczych wprowadzanych w celu wsparcia przedsiębiorstw i gospodarek podczas trudnych czasów. Pomoc finansowa Tarcza antykryzysowa może obejmować pomoc finansową, m.in. subsydia, dotacje, pożyczki … Read More