Opiekun osób starszych – wymagająca i trudna praca

Praca w opiece nie należy do łatwych czynności i bardziej zamiast pracą czasem jest to powołanie, do którego trzeba myć stworzony i mieć odpowiednie predyspozycje. Ponieważ jeżeli chodzi o osoby starsze to taka praca, może być bardziej utrudniona z uwagi na fakt, że takie osoby zazwyczaj potrzebują stałej dwudziestogodzinnej opieki nie tylko fizycznej, ale też psychicznej. Większości osób starszych to osoby schorowane, z różnymi schorzeniami, niepełnosprawnościami. Odpowiednie podejście medyczne przydaje się w tego typu opiece. Opieka dla seniorów to wymagające poświeceń zajecie, ciężka niekiedy niewdzięczna praca, o czym można łatwo się przekonać. Jeśli ktoś się decyduje na zawód opiekuna medycznego osób starszych, to musi się liczyć z tym, iż to opieka niekiedy całodobowa. Często opiekunowie znajdują prace w domu starców, gdzie opiekują się osobami w podeszłym wieku w domach starców lub pochodnych tego typu placówkach. Dom starców Pruszków zapewnia taką całodobową opiekę, dbając fizycznie i psychicznie o swoich podopiecznych.

Brakująca kadra opiekunów osób starszych

Z uwagi na starzejące się społeczeństwo, które dotyka nie tylko nasz kraj, bardzo duża grupa naszych rodaczek w młodym, jak i w zaawansowanym (doświadczonym) wieku, wyjedzą do opieki osób starszych do różnych europejskich krajów, są to zazwyczaj kraje pobliskie naszej ojczyźnie: Niemcy, Holandia, Francja, Wielka Brytania, ale zdarzają się też kraje oddalone od Polski takie jak: Hiszpanie. Bardzo rzadko Polki wybierają kraje poza Unią Europejską na przykład Stany Zjednoczone, Kanadę, Australię czy znajdującą się w Europie, ale nie należącą do Unii Europejskiej Norwegię, Szwajcarię, Skandynawie. Nie dziwi to fakt, ponieważ zarobki w domach starców w wyżej wymienionych krajach są kilkakrotnie większe od tego, co nasze rodaczki mogą zarobić w naszym rodzinnym kraju.

Jest udowodnione na przykładzie innych bardziej rozwiniętych krajów, że opieka dla osób starszych jest bardzo potrzebna i powinna być bardziej rozwijana w naszym kraju. Zdarza się, że osoby starsze bardzo często pozostają same sobie i nikt się nim nie zajmuje. Dom starców Pruszków zazwyczaj jest prywatny, a miejsc w publicznych domach starców brakuje. Musimy sobie uświadomić, iż tylko profesjonalna opieka dla starców jest w stanie tutaj pomóc takim osobom. Ciągłe starzejące społeczeństwo i etyczne podejście do starości wymusza na nas, aby zadbać o osoby starzejące. Musimy mieć świadomość, że my z czasem też będziemy osobami w starszym wieku, które będą potrzebować pomocy.