Zasady bezpieczeństwa w pracy

Bezpieczeństwo w pracy to przede wszystkim odpowiednie zabezpieczenia, które chronią pracowników przed wypadkami. Warto pamiętać, że pracodawca jest zobowiązany do ich stosowania, dlatego też warto wiedzieć, jakie są rodzaje zabezpieczeń i jakie przepisy ich dotyczą.

Rodzaje zabezpieczeń w pracy

Zabezpieczenia mogą być różnego rodzaju i zależą przede wszystkim od tego, jakie zagrożenia czyhają na pracowników. Zabezpieczenia mogą być mechaniczne, elektroniczne, biologiczne lub fizyczne. Mechaniczne zabezpieczenia są stosowane przede wszystkim w przemyśle, gdzie pracownicy mogą zetknąć się z ciężkimi maszynami lub narzędziami. Są to na przykład osłony na maszyny, które chronią przed uderzeniami lub poślizgnięciami. Elektroniczne zabezpieczenia służą do ochrony przed porażeniem prądem. Są one stosowane w miejscach, w których występują duże ryzyko wystąpienia porażenia prądem. Zabezpieczenia te mogą być stosowane na przykład w przemyśle chemicznym lub energetycznym. Biologiczne zabezpieczenia służą do ochrony przed chorobami zakaźnymi. Są one stosowane w miejscach, w których możliwe jest zetknięcie się z chorobotwórczymi drobnoustrojami. Zabezpieczenia te mogą być stosowane na przykład w szpitalach lub przedszkolach. Fizyczne zabezpieczenia służą do ochrony przed wypadkami. Są one stosowane w miejscach, w których istnieje duże ryzyko wystąpienia wypadków. Zabezpieczenia te mogą być stosowane na przykład na budowach lub w miejscach pracy, w których występują duże hałasy.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Do ogólnych zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy wyróżnić można:

 

  • Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa
  • Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że wszystkie narzędzia i urządzenia są w dobrym stanie technicznym
  • Należy unikać pracy w środowiskach, w których mogą wystąpić niebezpieczne substancje chemiczne lub pyły
  • Należy unikać pracy w środowiskach, w których może dojść do wybuchu
  • Należy unikać pracy w środowiskach, w których są duże ryzyko upadków
  • Należy unikać pracy w środowiskach, w których można się skaleczyć lub uderzyć
  • Jeśli pracujesz sam, należy poinformować kogoś o swoim miejscu pracy i czasie pracy

Przepisy prawne

Bezpieczeństwo w pracy jest regulowane przez przepisy prawne, które określają, jakie zabezpieczenia muszą być stosowane. Przepisy te są ustalane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Przepisy te określają również, jakie kary grożą pracodawcom, którzy nie stosują się do tych przepisów. Kary te mogą być w formie grzywien lub kar ograniczenia wolności.